Näin perustat freelancer-yrityksen verkossa

Tästä artikkelista löydät kohta kohdalta askeleet ja vinkkimme osakeyhtiön perustamiseen it-freelancerille.

Milla Kulmala

Milla Kulmala

|

Yrityksen perustaminen on helppoa ja sen voi nykyään tehdä täysin sähköisesti. Tästä artikkelista löydät kohta kohdalta askeleet ja vinkkimme osakeyhtiön perustamiseen it-freelancerille.

Osakeyhtiön voi Suomessa perustaa täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Verkkopalvelun kautta yhtiön voi perustaa jos sinulla on:

  • suomalainen henkilötunnus
  • mobiilivarmenne tai verkkopankkitunnukset sähköiseen allekirjoitukseen

Osakeyhtiön perustaminen verkossa maksaa 240€, ja sen käsittelyyn menee ruuhkasta riippuen noin 3pv - 14pv. Jos päädyt tekemään perustamisen paperilla, kustannus on 380€ ja käsittelyaika sähköistä ilmoitusta pidempi.

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus, eli PRH, on valtion virasto, joka hoitaa mm. yrityksiin ja yhteisöihin liittyviä rekistereitä, kuten kaupparekisteriä. Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri suomalaisista yrityksistä, ja siihen kuuluminen on jokaiselle aktiivista toimintaa harjoittavalle osakeyhtiölle pakollista.

Yritys on perustettu ja valmis toimintaan vasta, kun se on kaupparekisterissä. Perustamisen yhteydessä saat PRH:lta myös yrityksesi y-tunnuksen.

Perustamisilmoitus

Yrityksen perustaminen tapahtuu YTJ:n eli Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sivuilla. YTJ on PRH:n ja verohallinnon yhteinen tietojärjestelmä. Perustaessasi yrityksen saat lähetettyä tarvittavat ilmoitukset kätevästi samalla kertaa PRH:lle sekä Verohallinnolle.

Muutoksia tietoihisi on mahdollista tehdä vielä myöhemmin mutta se ei ole ilmaista, joten täytä ilmoitus alusta alkaen huolellisesti.

Mihin rekistereihin it-freelancer ilmoittautuu?

Työnantajarekisteriin kuuluu ilmoittautua jos yrityksesi toimii säännöllisenä työnantajana. Säännölliseksi työnantajaksi ei kuitenkaan lasketa yrityksiä, jotka maksavat palkkaa vain yhdelle osakkaalle. Freelancerina toimit yksin ja maksat palkkaa vain itsellesi, joten sinun ei tarvitse liittyä työnantajarekisteriin.

Alv-rekisteriin on koottu tiedot arvonlisäverovelvollisista toimijoista. Jos ja kun sinulla on myyntiä yli 15 000€ vuodessa olet lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Tähän rekisteriin liittyminen tarkoittaa sitä, että olet velvollinen antamaan laskemaan Alv-vähennykset ja Alv-ilmoitukset tietyin väliajoin. Nämä ovat yleensä kirjanpitäjän vastuulla.

Ennakkoperintärekisteriin on tarkoitus osoittaa, ettei asiakkaan tarvitse tehdä maksusta ennakonpidätystä vaan rekisteriin merkitty toimija huolehtii ennakkoverojen maksamisesta.

Yrityksen toiminimi

Nimen valintaan pätee muutamia sääntöjä. Näiden sääntöjen puitteissa sinulla on mahdollisuus täyttää hakemukselle kolme nimivaihtoehtoa, joista valitaan järjestyksessä ensimmäinen sopiva nimi rekisteröitäväksi.

Vinkkimme on laittaa kolmanneksi jokin hyvin varma vaihtoehto, kuten oma nimesi ja perään ”consulting”. Esim. Karri Koodaaja Consulting Oy. Mikäli mahdolliset luovemmat nimivaihtoehdot eivät mene läpi, on mukana myös viimeinen oljenkorsi, jotta prosessi ei tyssää tähän vaiheeseen. Jos mikään nimistä ei mene läpi, hakemus tulee takaisin bumerangina ja sen käsittelyaika pitenee.

Osakepääoma

Aikaisemmin osakeyhtiön perustamiseen vaadittiin osakepääomaa, mutta nykyään sitä ei enää vaadita. Osakeyhtiön perustaminen netissä YTJ-palvelussa on mahdollista vain, jos osakepääoma on nolla euroa.

Valitse siis osakepääomaksi 0€. Osakemäärän saat itse valita, tähän kannattaa laittaa luvuksi joku hyvin jaollinen luku kuten esimerkiksi 1000.

Hallitus

Osakeyhtiön täytyy perustamisen yhteydessä nimittää hallitus, joka vastaa yhtiön hallinnosta ja käytännön toiminnasta. Freelancerina olet yksin ainoa hallituksen varsinainen jäsen.

Tarvitset kuitenkin osakeyhtiölle nimellisen hallituksen varajäsenen. Tähän pestiin voit pyytää esimerkiksi perheenjäsentä tai puolisoa. Normaalisti varajäsenellä ei ole ole vastuuta tai valtaa yhtiössä, paitsi tilanteessa jossa varsinainen hallituksen jäsen menehtyy tai on muuten estynyt toimimaan hallituksessa.

Tilintarkastaja

Perustaessasi yritystä freelancerina et todennäköisesti tarvitse tilintarkastajaa ainakaan ensimmäisellä tilikaudella.

Lain mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Toimitusjohtaja

Osakeyhtiön hallitus voi nimittää toimitusjohtajan, joka on työsuhteensa puolesta vastuussa yhtiön päivittäisestä toiminnasta. Kun toimit yksin freelancerina, toimitusjohtajan rooli on hyvin muodollinen, eikä sinun ei tarvitse nimetä toimitusjohtajaa ollenkaan.

Freelancerina olet itse vastuussa yhtiön päivittäisestä toiminnasta, olit toimitusjohtaja tai et. Voit siis nimetä itsesi toimitusjohtajaksi mutta se ei vaikuta käytännön tasolla mihinkään.

Tilikausi

Yleensä tilikausi on kalenterivuosi vuoden alusta vuoden loppuun, eli tilinpäätös ja tuloveron ilmoittaminen tarvitsee tehdä kerran vuodessa. Jos perustat yritystäsi loppuvuodesta, voit määrittää ensimmäisen tilikauden pituudeksi jopa 18 kuukautta. Tämä voi olla järkevä vaihtoehto, sillä tilinpäätöksestä koituu aina lisätyötä ja kustannuksia yhtiölle.

Toimiala

Yrityksen toimiala ilmoitetaan kaupparekisteriin sekä verohallintoon.

Kaupparekisteriin voit itse kuvailla vapaammin toimialasi mutta verohallintoon toimiala valitaan TOL2008 standardin mukaisesta luettelosta. Samaa verohallinnon toimialaluokitusta voit käyttää myös kaupparekisterissä.

It-freelancerille sopivia toimialaluokituksia ovat 620 -alkuiset luokitukset, esim:

  • 6201 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
  • 6202 Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi

Yhtiöjärjestys

Freelancerin osakeyhtiön normaali yhtiöjärjestys on simppeli ja eteenpäin pääset verkkopalvelun automaattisesti generoimalla versiolla. Tässä vaiheessa lomake kysyy paria asiaa joista yksi on freelancerille relevantti: kuka edustaa yhtiötä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka on oikeutettu tekemään yhtiön nimissä sitoumuksia (allekirjoittamaan sopimukset).

Jos olet hallituksen ainoa varsinainen jäsen, on järkevää kirjata yhtiöjärjestykseen:

  • yhtiötä edustaa hallituksen jäsen yksin

Tämä tarkoittaa että hallituksen jäsenellä (sinulla) on oikeus kirjoittaa yksin sopimukset yhtiön puolesta.


Aika laittaa tuumasta toimeen?

Lue lisää freelancerina aloittamisesta