Terveydenhuollon järjestäminen it-freelancerina

Onko työterveys hyödyllinen it-freelancerille? Artikkelissa käymme myös läpi, minkälaisia vaihtoehtoja terveydenhuollon järjestämiseen löytyy.

Milla Kulmala

Milla Kulmala

|

It-freelancerin terveydenhuolto

Suomessa terveydenhuolto on julkinen palvelu, jonka järjestämisestä ja rahoittamisesta vastaavat kunnat. Julkisen terveydenhuollon lisäksi jokaisella työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto ennaltaehkäisemään sairauksia sekä ylläpitämään työkykyä. Myös yrittäjällä, kuten it-freelancerilla, on mahdollisuus työterveyteen. Mutta onko työterveyshuoltoa pakko järjestää? Entä kuuluuko hammashoito freelancerin työterveyteen?

Tässä artikkelissa pohdimme, onko työterveys hyödyllinen it-freelancerille. Käymme myös läpi, minkälaisia vaihtoehtoja terveydenhuollon järjestämiseen löytyy.

Työterveys työntekijälle vs. yrittäjälle

Työntekijälle työterveys on hyvä lisä julkisten palvelujen päälle, sillä työterveyden kautta on mahdollista päästä nopeammin ja helpommin hoitoon. Lisäksi palveluiden käyttö on työntekijälle maksutonta. Työnantajalle työterveydestä tulee jonkin verran kuluja, joista osan valtio kuitenkin maksaa takaisin. Käytännössä työnantaja tekee sopimuksen työterveyspalveluiden tuottajan eli terveyskeskuksen tai yksityisen lääkärikeskuksen kanssa.

Entä it-freelancer? Yrittäjänä olet sekä työntekijä että työnantaja, joten työterveys on vapaaehtoinen ja oman harkinnan varassa. Lasku työterveyden käytöstä tulee tietenkin sinulle, ja se on pois yrityksen tuloksesta, vaikkakin Kela korvaa osan kustannuksista.

Terveys on erittäin henkilökohtainen asia, joten jokaisen täytyy omakohtaisesti arvioida, haluaako työterveyden palveluita ja kuinka paljon. Oletko altis sairastumiselle tai tapaturmille, vai onko vastustuskykysi täyttä rautaa? On hyvä muistaa että freelancerin työssä on olemassa esimerkiksi burnoutin riski, ja vaikka olisikin fyysisesti hyvässä kunnossa, voivat myös mielenterveyden ongelmat vaatia terveydenhuollon palveluja.

Työterveyden hankkiminen käytännössä

Työterveyden hankkiminen on yksinkertaista ja alkaa sopivan palveluntuottajan valinnalla. Tutustu, vertaa ja ota yhteyttä. Valitse sellainen kumppani, joka voi toimittaa palveluja lähelläsi. Palveluntuottajia ovat esimerkiksi Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo ja Heltti.

Työterveyden aloittamiseksi sinun ja palveluntuottajan tulee tehdä työterveyshuoltosopimus, toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitys. Näiden tarkoituksena on luoda terveyttä ylläpitävä ja ennaltaehkäisevä toimintasuunnitelma kunkin työpaikan ja työolosuhteiden pohjalta. Kotona työskentelevän freelancerin tapauksessa nämä toteutetaan etänä (riippuen palveluntarjoajasta).

Kun työterveyshuoltosopimus, toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitys ovat kunnossa, voit käyttää työterveyden palveluita. Lisäksi yrittäjän työterveyshuollon aiheuttamat kustannukset voidaan vähentää verotuksessa elinkeinotoiminnan kuluna.

Työterveyden kustannukset ja Kela-korvaukset

Työterveyden kustannukset ovat melkein kaikilla palveluntarjoajilla samassa luokassa. Ne koostuvat 200–250 € aloitusmaksusta, kiinteästä noin 25 € kuukausimaksusta sekä käynneistä koituvista kustannuksista. Vaikka et käyttäisi lainkaan työterveyttä, kertyy siitä ensimmäisenä vuonna aloitusmaksun kanssa kuluja noin 500 € ja seuraavina vuosina noin 300 €. Summat voivat hieman vaihdella riippuen valitsemastasi palveluntuottajasta.

Palveluiden käytöstä maksat vielä erikseen, mutta osaan kuluista on mahdollista hakea korvaus Kelalta tiettyjen ehtojen täyttyessä. Käytännössä noin 50 % kuluista on korvattavaa. Korvattavissa kuluissa on kuitenkin enimmäisraja; mikäli jokin sairaus aiheuttaa kuluja pitkällä aikavälillä, voi tämä raja tulla vastaan.

Jos palveluntuottaja on tehnyt Kelan kanssa tilityssopimuksen, maksat käynnistä suoraan vain oman osuutesi. Mikäli tilityssopimusta ei ole, voit hakea Kela-korvauksia jälkikäteen.

Tsekkaa ajantasaiset tiedot täältä: https://www.kela.fi/tyoterveyshuolto

Hammashuolto

Hammashuolto ei kuulu työterveydenhuollon piiriin, vaan se vaatii erillisen sopimuksen. Sopimuksessa määritellään, kuinka paljon työntekijä voi käyttää palveluita vuodessa, esimerkiksi enintään 500 euroa. Tämän kulun voi myös vähentää verotuksessa.

Yrittäjän sairausvakuutus työterveyden lisänä

Vakuutus täydentää työterveyshuollon tarjoamia sairaanhoitopalveluita ja antaa turvaa yrittäjälle. Sairastumisen tai tapaturman sattuessa ei koskaan voi tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta vakuutus korvaa hoitokulut ja turvaa toimeentulon. Sairausvakuutus on hyvä lisä, varsinkin jos käytössä on työterveyshuolto.

Muita vaihtoehtoja terveydenhuollolle

Julkisen terveydenhuollon ja työterveyden lisäksi vaihtoehtoina ovat yksityishenkilön sairausvakuutukset, jotka kattavat yksityisten lääkärikeskusten kuluja.

Sairauskuluvakuutukset korvaavat sairauksien ja tapaturmien aiheuttamia kustannuksia riippuen valitsemastasi vakuutuksen laajuudesta. Vakuutuksen hinta vaihtelee vakuutuksen ja vakuutetun mukaan. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi vakuutuksen laajuus, omavastuun suuruus ja enimmäiskorvausmäärä. Vakuutuksen hinnoitteluun voidaan myös vaikuttaa esimerkiksi vakuutetun iällä ja asuinpaikalla.

Vakuutuksissa on yleensä omavastuu jokaiselle vakuutuskaudelle. Kun omavastuu – yleisimmin noin 100–200 euroa – on maksettu, vakuutusyhtiö korvaa yleensä loput kustannukset. Esimerkiksi: jos vakuutuksen hinta on 300 euroa vuodessa ja maksettu omavastuu on 200 euroa, ei kustannusten pitäisi ylittää 500 euroa per vakuutuskausi.

Henkilökohtainen sairausvakuutus voi olla parempi vaihtoehto kuin työterveyshuolto. Esimerkiksi eräällä gnonsultilla on henkilökohtainen sairausvakuutus, jonka kulut ovat noin 300 euroa vuodessa ja omavastuuosuus 100–200 euroa vuodessa. Kulut eivät siis yleensä ylitä 500 euroa per vakuutuskausi. Yksityinen sairausvakuutus vastaa työterveys- ja yrittäjän sairausvakuutusta yhdessä.

Gnonsultin kertomaa: Minulla on aina ollut henkilökohtainen sairausvakuutus, kulut ovat about 300 € luokkaa vuodessa ja omavastuuosuus 100–200 € vuodessa. Kulut eivät siis mene yli 500 € – ainakaan eivät ole itselläni ikinä menneet. Minulle diili on parempi kuin työterveyden järjestäminen. Yksityinen vakuutus siis vastaa työterveys + yrittäjän sairausvakuutus -komboa.

Yrittäjän sosiaaliturva

Lyhyesti: Yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-työtuloon, ja sen perusteella lasketaan tulevan eläkkeesi lisäksi mm. Kelan maksamat päivärahat, kuten perus- ja sairauspäiväraha. Jos sairastaminen kestää enintään 10 työpäivää, voit saada Kelasta päivärahaa, joka perustuu YEL-työtuloosi. Päivärahaa varten YEL-työtulojen on oltava riittävän suuria. Mikäli YEL-työtulosi ovat minimissä, et ole oikeutettu päivärahaan.

Jos olet sairaana yli 10 päivää, voit saada YEL-päivärahan jälkeen sairauspäivärahaa. Tähän ovat oikeutettuja kaikki, joilla on YEL-vakuutus YEL-työtulosta riippumatta.

Lisää yrittäjän sosiaaliturvasta voit lukea esimerkiksi täältä.

It-freelancerille paras terveydenhuolto?

Yhtä oikeaa vastausta terveydenhuollon valintaan ei ole, vaan jokaisen on tärkeää kartoittaa oma henkilökohtainen tilanteensa. Mieti mahdollisia riskejä. Mitä tapahtuu, jos sairastut tai joudut tapaturmaan? Kuka maksaa, ja minne menet lääkäriin?

Oleellista on tietää työterveyden järjestämisen vaihtoehdot ja tehdä hieman omaa tutkimusta, jotta löytää juuri itselleen sopivimman diilin. Huomioi siis työterveys, hammashoito, yrittäjän sairausvakuutus, yrittäjän sosiaaliturva sekä yksityishenkilön vakuutukset.


Aika laittaa tuumasta toimeen?

Lue lisää freelancerina aloittamisesta