It-freelancerina aloittaminen - Villen tie yrittäjäksi

Milla Kulmala

Milla Kulmala

|

Freelancerin ura kiinnostaa monia ohjelmistokehittäjiä, mutta freelancerina aloittaminen ei kuitenkaan ole kaikille itsestäänselvyys. Yrityksen perustaminen ja ensimmäisen projektin löytäminen vaativat riittävästi kokemusta ja ymmärrystä alasta sekä rohkeutta hypätä tuntemattomaan itsenäisenä yrittäjänä. Kun homman kuitenkin saa rullaamaan, on freelance-työ monelle hyvin palkitsevaa.

Tässä artikkelissa perehdymme yrittäjyyden aloittamiseen sekä jaamme freelancerimme Ville Hakolan ajatuksia hänen omasta freelance-urastaan. Ville on toiminut Gnoncella freelancerina kohta kaksi vuotta, ja nykyisen freelancer-projektinsa lisäksi Ville on ollut aktiivisesti mukana Gnoncen myynnissä etsimässä keikkoja Gnoncen muille freelancereille, ja siirtynyt myös Gnoncen osakkaaksi. Ohjelmistokehittäjänä Ville on full stack- / backend-kehittäjä, ja ennen Gnoncea Ville on toiminut mm. julkishallinnon projektissa ohjelmistokonsulttina. Kokonaisuudessaan Ville on toiminut alalla nyt yhteensä 6,5 vuotta.

Miksi ryhtyä freelanceriksi?

Monia yrittäjäksi aikovia yhdistää halu kyetä todella vaikuttamaan omiin työnteon tapoihin. It-freelancerina toimiessa on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi työaikaan sekä -paikkaan, ja asiakkaan ehtojen puitteissa työnteon rytmiä voi muokata omaan elämäntapaan sopivammaksi. Yleensä myös freelancerin saama kompensaatio on parempi kuin palkkatyössä.

Jotkut siis voivat nähdä freelance-työn keinona saavuttaa parempi työn ja elämän tasapaino, kun taas toiset etsivät siitä mahdollisuutta taloudelliseen riippumattomuuteen.

Villellä on ollut lapsesta asti halu tehdä ja luoda jotain omaa. Se halu myös ajoi ohjelmistokehityksen pariin: teknologia on aina ollut viitekehys, jonka parissa hän on pystynyt toteuttamaan itseään ja luomaan uutta. Freelancer-uraa edeltänyt palkkatyö ohjelmistokonsulttina sujui luontevasti, joten ajatus yrittäjyydestä ja mahdollisuus tehdä entistä enemmän hommia itselleen vahvistuivat. 

Miksi Gnonce?

Gnonce on yritys, joka valmentaa ohjelmistokehittäjistä freelancer-yrittäjiä ja tuo heidät yhteen ohjelmistoprojekteja tarjoavien kumppaneiden kanssa – mahdollistaen näin freelancerina aloittamisen yhä useammalle ohjelmistokehittäjälle. Lisäksi Gnonce on yhteisö freelancereilta freelancereille, joka tarjoaa yrittäjille työyhteisön hyödyt, kuten kannustavan ilmapiirin, vertaistuen sekä yhteiset aktiviteetit työnteon vastapainoksi.

”Gnonce tarjosi selkeät askelmerkit freelancer-uran aloittamiseen”

Ville päätyi aloittamaan yhdessä Gnoncen kanssa, sillä Gnoncen kiinnostus jokaiseen freelanceriin ja tämän tavoitteisiin välittyivät alusta alkaen. Ville piti Gnoncen läpinäkyvyydestä ja selkeästä prosessista, jonka avulla siirtymä palkkatyöstä tehtiin helpoksi.

”Heti ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien Gnoncella oltiin tosi kiinnostuneita musta, millainen henkilö mä oon ja mitä haluan tehdä elämässä. Ei ainoastaan työuralla, vaan myös sen ulkopuolella. Tultiin hyvin juttuun Kaikan kanssa, ja pidin siitä, että prosessista oltiin todella läpinäkyviä. Tiesin koko ajan, milloin odottaa mitäkin. Palkkatyöstä yrittäjäksi siirtyminen on tosi iso muutos elämässä, ja Gnonce tarjosi selkeät askelmerkit tähän siirtymään.

Palkkatyössä ollessani tiesin haluavani tehdä jotain muuta, mutta en ihan tiennyt että kuinka. Tiesin, että on freelancereita, jotka tekee samoja hommia ja alihankintaa, mutta en konkreettisesti tiennyt, kuinka niitä keikkoja hankitaan. Myös Gnoncen yhteisö oli yksi syy, miksi tähän lähdin.”

Me Gnoncella haluamme tutustua jokaiseen freelanceriimme ja ottaa heidän tarpeensa huomioon. Autamme jokaista freelanceria tunnistamaan omat vahvuutensa ja sitä kautta määrittämään heille täsmäosuma-projektin. Kun etsimme vain täsmäosumaa, freelancer löytää itselleen mieluisan projektin, jossa viihtyy ja voi kehittyä. Siinä samalla asiakas saa sitoutuneen ja motivoituneen asiantuntijan.

Millaista freelancerina toimiminen on ollut todellisuudessa?

Yleisesti ottaen freelancerina toimivan ohjelmistokehittäjän asema ja asiakkaalle tehtävän työn tekemisen luonne eivät juuri eroa palkkatyöstä. Poikkeuksia toki löytyy, sillä jokaisella asiakkaalla on omanlaisensa yrityskulttuuri. Kehitystyön ohelle tulevat kuitenkin yrittäjän velvollisuudet sekä vastuu oman projektin jatkuvuuden varmistamisesta tai seuraavan projektin hankinnasta.Villen kohdalla odotukset yrittäjyydestä osittain kohtasivat, osittain eivät.

Freelance-projektissa käytännön kehitystyö säilyi samanlaisena kuin palkkatyössä ollessa, kuten Ville oli osannut odottaa. Sen sijaan työn ohessa tehtävät yrityksen pyörittämiseen liittyvät hallinnolliset tehtävät yllättivät positiivisesti, sillä tehtävää oli todellisuudessa vähemmän kuin hän oli ajatellut. Freelancerina Ville pystyy käyttämään aikaansa vapaammin, ja työpäivänsä hän voi järjestää paremmin juuri hänen omaan arkeensa sopivaksi. Esimerkiksi kaamosaikana Ville hyödyntää valoisan ajan usein urheiluun ja ulkoiluun. Myös lomia on voinut pitää freelancerina vapaammin, kunhan on vain järjestänyt asiat asiakkaan kanssa.

Mitä freelancer tarvitsee menestyäkseen urallaan?

Vahva ammattitaito, riskinsietokyky, aloitteellisuus, joustavuus, innovatiivisuus sekä jatkuva oppimisen asenne ovat tärkeitä ominaisuuksia yrittäjälle. Näiden ominaisuuksien lisäksi verkostot, vuorovaikutus- ja myyntitaidot sekä yrityksen hallinnolliset tehtävät ovat osa freelancerina toimimista.

Meidän mielestämme tätä kaikkea ei kuitenkaan ole pakko oppia yksin. Perustimme Gnoncen, koska halusimme tehdä hommia freelancer-yrittäjinä, mutta halusimme samalla luoda tekemisen ympärille palkkatyön kaltaisen työyhteisön ja tukiverkon. Mikäli sinulta siis löytyy yrittäjän mindset ja haluat löytää yhteisösi, ota meihin yhteyttä.

Jos haluat kuulla lisää Villen kokemuksista ja fiiliksistä freelancerina Gnoncella, voit kuunnella tämän podcast-jakson, jossa keskustelimme Villen kanssa kuluneesta kahdesta vuodesta it-freelancerina.


Aika laittaa tuumasta toimeen?

Lue lisää freelancerina aloittamisesta